Здравейте посетител можете да Влезете да създадете Акаунт

Топлоизолация за специални изисквания - система openStar

 

Предимства на система опънСтар:

хомогенно изградена ограждаща конструкция със свойства на най-добрата тухлена стена;

 активно дишаща и паропропусклива система;

 препятства образуването на конденз;

 осигурява перфектен комфорт и климат;

 скъсява времето до въвеждане в експлоатация поради по-бързото съхнене;

 в съчетание с лепилен анкер Баумит СтарТрек изключва появата на термомостове;

 15 години гаранция.

Плоча open  плюс - осигурява 23 % повече топлоизолация. Плоча open® рефлект - благодарение на белия рефлектиращ слой върху сивата open плоча, Ви дава освен 23 % повече изолация и допълнителна сигурност на лепенето при големи температурни разлики през деня.

Нанотехнология за Вашата фасада

Финишната мазилка Баумит НанопорТоп защитава фасадата на Вашата сграда от замърсяване. Повърхността ѝ е микроскопически гладка, така че мръсотията не може да се задържи по нея. Благодарение на специалната си рецептура, мазилката се самопочиства със силите на природата, върху нея трудно се задържат дъждовните капки, тя изсъхва изключително бързо и не създава условия за образуване на плесени и гъбички. Използваната нова Фотокат технология при производството на мазилката е допълнителна сила за борба с органичните замърсители. Чрез фотокатализатор, използващ дневната светлина, се активира кислородът от въздуха, който с помощта и на въздушната влага разгражда органичните вещества, попаднали върху мазилката, до неорганични. Така те се отделят от фасадата сами или с помощта на вятъра или падналия дъжд. Фасадата остава дълго време чиста и красива.

Вход or Създаване на акаунт